Październik 24, 2018

Lek. Katarzyna Wiak

Zapalenie krtani – przyczyny, objawy i leczenie

Kobieta z zapaleniem krtani siedzi na kanapie

Krtań to odcinek układu oddechowego, który łączy gardło z tchawicą. Jej podstawowymi elementami budowy są nagłośnia, która zapobiega przedostawaniu się pokarmu do dróg oddechowych podczas połykania, a także fałdy głosowe, umożliwiające wydawanie dźwięków i emisję głosu. Niestety także krtań może zostać objęta procesem zapalnym. Jakie są objawy i metody leczenia zapalenia krtani?

Przyczyny zapalenia krtani

O zapaleniu krtani mówimy, gdy procesem chorobowym objęte są fałdy głosowe i otaczające je tkanki. Bardzo często współistnieje ono ze stanem zapalnym wyżej położonych odcinków układu oddechowego, np. jamy nosowej czy gardła. Elementami ryzyka przyczyniającymi się do wystąpienia stanu zapalnego krtani są np. czynniki drażniące, takie jak dym papierosowy, opary chemikaliów, np. farb, lakierów czy pestycydów, ale także zaburzenia oddychania przez nos, takie jest przerost migdałka gardłowego czy skrzywienie przegrody nosowej, wymuszające konieczność oddychania przez usta. Nie bez znaczenia są również uszkodzenia mechaniczne, np. podczas intubacji.

Wyróżniamy dwie postaci zapalenia krtani: ostrą i przewlekłą. W ostrym zapaleniu krtani objawy utrzymują się przez maksymalnie 3 tygodnie, a jego przyczyną najczęściej okazują się powszechne infekcje, głównie wirusowe, ale także drażnienie przez dym papierosowy, alkohol, zanieczyszczenia powietrza i nadużywanie głosu, np. przez wokalistów czy nauczycieli. O przewlekłym zapaleniu krtani mówimy, gdy symptomy utrzymują się przez ponad 3 tygodnie. Może być ono efektem przedłużenia się ostrego zapalenia, np. przy braku wdrożenia odpowiedniego leczenia i oszczędzania narządu głosu przez m.in. ograniczenie mówienia. Stan przewlekły może być też spowodowany długotrwałym drażnieniem, np. przez kwas solny, cofający się w wyniku zaawansowanego, nieleczonego refluksu żołądkowo-przełykowego.

Objawy zapalenia krtani

Ze względu na to, że przyczyną ostrego zapalenia krtani najczęściej okazuje się być infekcja, pacjent zwykle skarży się na ogólne złe samopoczucie, stany podgorączkowe lub gorączkę. Sam stan zapalny może z kolei powodować dyskomfort i dolegliwości bólowe podczas mówienia i przełykania, chrypkę i kaszel, czasem także duszność wdechową, szczególnie u dzieci i osób starszych.

Rozpoznanie zapalenia krtani stawia się na podstawie zgłaszanych przez pacjentów objawów. W przypadku wątpliwości, lekarz rodzinny może skierować pacjenta na wizytę u laryngologa. Dolegliwości ze strony krtani nie wolno ignorować, ponieważ utrzymujący się stan zapalny może prowadzić do powstawania torbieli, guzków i polipów na fałdach głosowych, co trwale może zaburzać emisję głosu i wiązać się z koniecznością leczenia operacyjnego.

Leczenie zapalenia krtani

Sposób leczenia zapalenia krtani jest uzależniony od jego przyczyny. Podstawą jest eliminacja czynników drażniących i unikanie przebywania w dymie papierosowym, a także w zanieczyszczonym środowisku. Kolejną zasadą jest oszczędzanie narządu głosu do czasu wyleczenia stanu zapalnego. Jeśli pacjent zgłasza silne dolegliwości bólowe, można zastosować także niesteroidowe leki przeciwzapalne, działające nie tylko przeciwbólowo, ale także zmniejszające obrzęk. Jeśli jest on bardzo nasilony i wywołuje uczucie duszności oraz trudności z oddychaniem, należy rozważyć podanie doustne lub domięśniowe glikokortykosteroidów. W tym przypadku, zwłaszcza u dzieci, konieczna może okazać się hospitalizacja. W zależności od współwystępujących objawów, pacjentom zaleca się również stosowanie leków przeciwgorączkowych czy wykrztuśnych.

Ze względu na to, że przyczyną większości infekcji krtani są wywołujące stan zapalny wirusy, nie ma konieczności wdrażania antybiotykoterapii, ponieważ ta grupa leków nie działa na te drobnoustroje. Ich podanie jest uzasadnione jedynie w przypadku podejrzenia etiologii bakteryjnej lub przy wysokim ryzyku nadkażenia bakteryjnego, np. u osób z obniżoną odpornością.

Bibliografia:

  1. Pod red. Kawalec W., Pediatria, tom 2, wyd. PZWL, Warszawa 2013
  2. Pod red. Dobrzańska A., Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2014
  3. Pod red. Gajewski P., Interna Szczeklika 2017, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017
  4. https://otolaryngologia.mp.pl/choroby/choroby-krtani/179702,ostre-niezytowe-zapalenie-krtani

Linia produktów Tantum Verde